Mediafonds Delft

Deze prachtige producties werden mede mogelijk gemaakt door Mediafonds Delft

Wachten op de tram

Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de TU Delft akkoord ging met de aanleg van een tramlijn over de campus. Alleen rijdt er nog steeds geen tram. Onderzoeksjournalist Bas Vermond zocht uit …

Van visie tot realiteit: Delft streeft naar meer sociale en betaalbare woningen

De woningnood in Nederland is groot en ook in Delft is er een grote behoefte aan huur- en koopwoningen, in elk prijssegment. In december vorig jaar …

De Spoorzone: geslaagd of een mislukking?

Een drieluik door Lex Veldhoen, waarin hij de balans opmaakt van de vernieuwde Spoorzone. Een ingrijpend project dat Delft ruimt twintig jaar in de ban heeft gehouden.

Documentaire: De 15 van Delft

Deze jongeren brengen een frisse kijk op het leven in Delft en delen openhartig over diverse onderwerpen. In “De 15 van Delft” vertellen ze levendige verhalen over mentale gezondheid, …

Flexwoningen in Delft: vooral bezwaren tegen procedure

Het gemeentebestuur heeft dit voorjaar besloten op twee locaties in Delft flexwoningen (tijdelijke woningen) te plaatsen: het vroegere terrein …

Delftenaren laten Willem van Oranje niet nog een keer vermoorden

De musical over Willem van Oranje, die er niet kwam doordat corona roet in het eten gooide, wordt misschien toch geproduceerd.

Unieke vorm van verkaveling: bewonersgroepen die ‘zelf bouwen’

Het kale gebied tussen de vroegere Irenetunnel en de Gamma wordt na aanleg van de spoortunnel langzaam volgebouwd. Al eerder werden hier …

Pompen of verzuipen in Delft

Honderd jaar lang pompte biotechbedrijf DSM in Delft elk jaar meer dan 10 miljard liter grondwater op. Tot het bedrijf daarmee in 2006 wilde stoppen …

Tiny Houses: Een andere manier van wonen en leven

Mede door de woningnood zoeken mensen alternatieven, zoals Tiny Houses. In Delft bestaan twee van deze ‘woongemeenschappen’.

Delftse Papoeleiders jarenlang gevolgd door BVD

De Papoealeiders Nicolaas Jouwe en Markus Kaisiëpo, die vanaf 1963 tientallen jaren in Delft woonden, zijn in die periode actief bespioneerd door de BVD. Dat blijkt uit …

De Staat van Delft

Tijn Noordenbos, Marcel de Jong en Julia Nouwe ontvangen elke maand gasten aan hun stadstafel en bespreken actuele thema’s.

Buro Delftse Zaken

Een talkshow vanuit Grandcafé De Sjees met interviews met actuele Delftse gasten, een column van Jan van der Mast en muziek door Robinson Jouwe.

Vrachtwagens in de binnenstad

Vrachtwagens vormen een belangrijke levensader voor een stad. Vrachtwagens zijn een maatstaf voor de bedrijvigheid in de stad. Toch valt daar wel wat op af te dingen…

Aardwarmte (geothermie) in Delft

Er zijn vele redenen om over te stappen op eigen, schone energiebronnen. Geothermie (aardwarmte) is zo’n bron die rijkelijk in de Delftse bodem aanwezig is. Wat hebben…

Democratische controle in Delft

Het werk van een raadslid is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Is er voldoende tijd, capaciteit en kennis voor democratische controle?

Luchtkwaliteit in Delft en omstreken

Inzicht in de luchtkwaliteit is van groot belang, maar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM heeft geen meetstation in Delft.

Versteende wijken in Delft

Delft kent vijf buurten met weinig groen. Welke gevolgen heeft dit tijdens warme dagen en wat betekent dit voor eventuele gezondheidsproblemen? Marcel de Jong…

Woonbehoeften van studenten

Het is al jaren een discussie onder studenten, studentenorganisaties, gemeenten en huisvesters: willen studenten zelfstandig wonen in studio’s met eigen voorzieningen …

Spanningen op de Delftse woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt staat momenteel onder zware druk. Hoe is de situatie in Delft? Freelancejournalist Marcel de Jong schreef…

The Right to Challenge: bewoners nemen het over

Weinig mensen weten dat burgers het recht hebben om bepaalde overheidstaken over te nemen als zij deze beter dan wel…

Waterkwaliteit in Delfland

Over vijf jaar moet het water in Delfland, net als in de rest van Europa, schoon en gezond zijn. Deze doelstelling gaan we niet halen in het huidige tempo.