Mediafonds Delft

Deze prachtige producties werden mede mogelijk gemaakt door Mediafonds Delft

Aardwarmte (geothermie) in Delft

Er zijn vele redenen om over te stappen op eigen, schone energiebronnen. Geothermie (aardwarmte) is zo’n bron die rijkelijk in de Delftse bodem aanwezig is. Wat hebben…

Democratische controle in Delft

Het werk van een raadslid is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Is er voldoende tijd, capaciteit en kennis voor democratische controle?

Waterkwaliteit in Delfland

Over vijf jaar moet het water in Delfland, net als in de rest van Europa, schoon en gezond zijn. Deze doelstelling gaan we niet halen in het huidige tempo.

Vrachtwagens in de binnenstad

Vrachtwagens vormen een belangrijke levensader voor een stad. Vrachtwagens zijn een maatstaf voor de bedrijvigheid in de stad. Toch valt daar wel wat op af te dingen…

Woonbehoeften van studenten

Het is al jaren een discussie onder studenten, studentenorganisaties, gemeenten en huisvesters: willen studenten zelfstandig wonen in studio’s met eigen voorzieningen of…

The Right to Challenge: bewoners nemen het over

Weinig mensen weten dat burgers het recht hebben om bepaalde overheidstaken over te nemen als zij deze beter dan wel…

Hoe staat het met de luchtkwaliteit in Delft en omstreken?

Inzicht in de luchtkwaliteit is van groot belang, maar het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM heeft geen meetstation in Delft.

Spanningen op de Delftse woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt staat momenteel onder zware druk. Hoe is de situatie in Delft? Freelancejournalist Marcel de Jong schreef…