Mediafonds Delft

Procedure

Voor het doen van een aanvraag bij het Mediafonds Delft maakt u gebruik van het aanvraagformulier dat u op deze pagina kunt downloaden. Op dit formulier wordt u gevraagd uw aanvraag te omschrijven aan de hand van de criteria zoals vermeld in het Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft.
Klik hier om het aanvraagformulier (invulbaar pdf-formulier)  te downloaden.
U stuurt uw ingevulde aanvraagformulier en de benodigde overige documentatie per mail naar: info@mediafondsdelft.nl. U kunt uiteraard gebruik maken van diensten als WeTransfer of Dropbox, etc. Stuur uw documenten bij voorkeur als pdf. U kunt uw begroting eventueel opsturen in Excel.

Opsturen van een aanvraag kan in principe het hele jaar door. De behandeling van ingediende voorstellen door de beoordelingscommissie vindt echter plaats op vijf momenten verdeeld over het jaar. De deadlines voor deze vijf ronden zijn in 2024 (onder voorbehoud) als volgt: 5 februari, 4 maart, 6 mei, 9 september, 4 november om 12.00 uur.
Uw aanvraag moet dus uiterlijk op één van deze zes data om uiterlijk 12.00 uur binnen zijn gekomen op ons mailadres info@mediafondsdelft.nl  om in aanmerking te komen voor beoordeling in die betreffende ronde. Voor vragen kunt u bij ons terecht via het mailadres info@mediafondsdelft.nl. Indien gewenst kunt u verzoeken om een belafspraak voor verdere toelichting of nader overleg.