Mediafonds Delft

Delft verdient goede journalistiek

Het Mediafonds Delft bevordert het uitvoeren en publiceren van
kwaliteitsjournalistiek gericht op Delft.

"Het is belangrijk dat burgers in onafhankelijke media kunnen lezen wat de politiek in de stad voor heeft, zeker als er verkiezingen zijn. Daarvoor moet je niet alleen op voorlichters en verkiezingsprogramma's aangewezen zijn."
Sheila Sitalsing
Voorzitter beoordelingscommissie Mediafonds Delft

Stadsgesprek: Versterking lokale journalistiek
18 oktober | inloop 19.30 | aanvang 20.00 | Prinsenkwartier

Tijdens dit stadsgesprek gaan burgers, journalisten, mensen werkzaam in de media, politici, e.a. met elkaar in gespriek over hun ideeën om de lokale journalistiek te versterken en te verbeteren. Want goede lokale journalistiek versterkt het lokale bestuur en dat is in ieders belang.

Het stadsgesprek is een initiatief van Mediafonds Delft en TOPdelft en wordt geleid door Frederique de Jong, podcastmaker bij Follow the Money.

Het Mediafonds Delft roept journalisten en redacties op om aanvragen in te dienen voor kwaliteitsjournalistiek

Met een bijdrage uit het Mediafonds Delft kunnen journalisten en redacties producties maken die anders wellicht niet uitvoerbaar zouden zijn. Producties waarvoor je nét een stap verder moet zetten, waarvoor je dieper moet graven. Dit levert kwalitatieve en onderscheidende verhalen op die de inwoners van Delft informeren over wat er speelt en leeft in de stad.

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie maakt hierbij gebruik van het Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft.

Het indienen van een aanvraag kan zes keer per jaar. 
De zesde ronde van 2022 sluit op 7 november om 12.00 uur.