Mediafonds Delft

Delft verdient goede journalistiek

Het Mediafonds Delft bevordert het uitvoeren en publiceren van professionele op Delft gerichte onderzoeksjournalistiek.

"Een vrije, onafhankelijke journalistiek is één van de pijlers van onze democratische rechtsstaat. Als die pijler omvalt, brengt dat onze democratie aan het wankelen."
Jan van Zanen
Jan van Zanen
Voorzitter VNG en burgemeester van Den Haag

Het Mediafonds Delft roept journalisten en redacties op om aanvragen in te dienen voor onderzoeksjournalistiek

Het Mediafonds Delft bevordert het uitvoeren en publiceren van professionele op Delft gerichte onderzoeksjournalistiek. Dat doen wij met behulp van ons fonds waar journalisten en redacties van in Delft actieve media een beroep op kunnen doen.
Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie maakt hierbij gebruik van het Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft.
Het indienen van een aanvraag kan zes keer per jaar.
Indienen van een aanvraag voor de eerste ronde van 2022 kan tot maandag 4 juli 2022, 12.00 uur.

Volg ons op Twitter