Mediafonds Delft

Bestuur

Het bestuur van het Mediafonds Delft bestaat uit de volgende personen: 
Rob Hundman, voorzitter
Stef Breukel, secretaris
Willem Stegeman, penningmeester
Karlijn de Wit, algemeen lid
vacature, algemeen lid

Conform de statuten genieten de bestuurders voor hun werkzaamheden geen beloning en evenmin ontvangen zij vacatie- of presentiegeld. De stichting Mediafonds Delft heeft geen betaalde kracht in dienst. Projecten op locatie worden op eigen kosten bezocht.

Beoordelingscommissie

Bij het Mediafonds Delft ingediende aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Dit gebeurt op basis van het Reglement Onderzoeksjournalistiek Delft

Op dit moment bestaat de beoordelingscommissie uit de volgende personen:
Sheila Sitalsingh (voorzitter), journalist, columnist, schrijver
Harry ter Braak, consultant WagenaarHoes en onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft
Ron Fresen, schrijver, presentator, dagvoorzitter, interviewer
Pieter Kruit, hoogleraar TU Delft
Jan van der Mast, schrijver en freelance journalist

Statuten Stichting Mediafonds Delft

U kunt onze statuten downloaden:
– 
statuten

ANBI-status

De Stichting Mediafonds Delft  is sinds 7 november 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie hiervoor ook: www.belastingdienst.nl. Daardoor zijn giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel aan de stichting ter beschikking. De stichting beoogt niet het maken van winst, heeft geen eigen middelen en is afhankelijk van giften en subsidies om de doelstelling te bereiken. 

Contactgegevens
adres: Schutterstraat 3, 2611 MX Delft, Nederland
telefoon: +31 (0)15 212 00 21
contactpersoon: Stef Breukel
e-mail: info@mediafondsdelft.nl
IBAN: NL 12INGB0006520144
KvK: 76318583
RSIN (fiscaal nummer): 860586637