Mediafonds Delft

Watervlo snakt naar betere samenwerking

Maker: Gitta Fleure
Mediapartner: Delft op Zondag
Publicatie: 11 september 2022

Over vijf jaar moet het water in Delfland, net als in de rest van Europa, schoon en gezond zijn. Deze doelstelling gaan we niet halen in het huidige tempo. Hoogheemraadschap Delfland zegt over de waterkwaliteit: ‘Dit is onacceptabel, er is meer inzet nodig van land- en glastuinbouw, lokale overheden en Rijk’.

De verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit is verdeeld over een groot aantal partijen en dat zorgt voor gebrekkige samenwerking, zo lijkt het. Gitta Fleuren zoekt voor haar productie uit wie zijn deze partijen en hoe de kwaliteit van het water wordt gemonitord. Lees het artikel >>