Mediafonds Delft

Unieke vorm van verkaveling: bewonersgroepen die ‘zelf bouwen’

Maker: Lex Veldhoen
Mediapartner: Delft op Zondag
Eerste publicatie: 28 mei 2023

Het kale gebied tussen de vroegere Irenetunnel en de Gamma wordt na aanleg van de spoortunnel langzaam volgebouwd. Al eerder werden hier enkele kavels uitgegeven aan groepen, maar dit jaar zes kavels tegelijk. Daarbij mogen op iedere kavel maximaal 18 wooneenheden worden gebouwd, al of niet met gemeenschappelijke voorzieningen. Een unieke manier voor groepen om in deze tijd van individualisering samen iets van de grond te krijgen. Delft op Zondag volgt deze ontwikkeling met drie reportages; de eerste over de verwachtingen, de tweede (begin 2024) over het proces en de derde: het eindresultaat.

 Lees het eerste artikel >>