Mediafonds Delft

Over het Mediafonds Delft

Het Mediafonds Delft is sinds 2018 actief met het ontplooien van initiatieven om de onafhankelijke lokale journalistiek in Delft te bevorderen. Sinds 2019 is het Mediafonds Delft een officiële, onafhankelijke stichting. Met ingang van 1 januari 2021 beheert het MFD een fonds waarop journalisten -al dan niet freelance- en redacties van in Delft actieve media een beroep kunnen doen voor de realisatie van onderzoeksjournalistieke projecten. Zij kunnen een aanvraag bij het MFD indienen die vervolgens beoordeeld wordt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Zie hiervoor onze procedure.

Missie en visie

Het is onze missie om Delft weer te voorzien van professionele, onafhankelijke lokale journalistiek die inwoners, instellingen en bedrijven voorziet van informatie over en inzicht geeft in belangrijke ontwikkelingen in onze stad.

Wij onderschrijven de visie dat onafhankelijke journalistiek een van de pijlers is van de (lokale) democratie. De journalistiek vervult die rol door burgers op onafhankelijke wijze te informeren en de macht te controleren. In een goed functionerende democratie kunnen geïnformeerde burgers volwaardig deelnemen aan het democratisch proces en hun rol spelen als mede-vormgever van de participatiesamenleving. Daarmee speelt de journalistiek ook een belangrijke verbindende rol in de stad.

 

ANBI-status

De Stichting Mediafonds Delft is sinds 7 november 2019 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie hiervoor ook: www.belastingdienst.nl. Daardoor zijn giften (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar en hoeft er geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap te worden afgedragen. De bijdrage komt geheel aan de stichting ter beschikking. 
In de statuten valt te lezen dat de stichting ten doel heeft: het bevorderen van de onderzoeksjournalistiek, ten einde inwoners, instellingen en bedrijven in Delft en directe omgeving te informeren over wat er speelt in de stad en regio; en het verrichten van al hetgeen dat met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting beoogt niet het maken van winst. De stichting Mediafonds Delft heeft geen eigen middelen en is afhankelijk van giften en subsidies om de doelstelling te bereiken. 

Contactgegevens
adres: Schutterstraat 3, 2611 MX Delft, Nederland
telefoon: +31 (0)15 212 00 21
contactpersoon: Stef Breukel
e-mail: info@mediafondsdelft.nl
IBAN: NL 12INGB0006520144
KvK: 76318583
RSIN (fiscaal nummer): 860586637.