Mediafonds Delft

Provincie wil lokale en regionale journalistiek steunen met ruim 3 ton per jaar

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland willen 332.000 euro per jaar uitgeven aan het ondersteunen van de lokale en regionale journalistiek. Dat schrijft het dagelijks bestuur van de provincie in een brief aan Provinciale Staten. Zij dagen gemeenten uit om de journalistiek in hun stad en/of regio via een mediafonds te versterken.

Het ondersteunen van de lokale (en regionale) journalistiek is een verantwoordelijkheid van de provincie en de gemeenten samen, zo stellen GS in de brief die op 11 februari 2020 naar Provinciale Staten is gestuurd. Het provinciebestuur wil de komende tijd een financieringsregeling in het leven roepen. Gemeenten waar een mediafonds bestaat of in oprichting is, kunnen hierop een beroep doen. Het bedrag van ruim drie ton, dat GS in totaal jaarlijks voor de regeling wil uittrekken, is afkomstig uit een besparing na het stoppen met het plaatsen van provinciale mededelingen in huis-aan-huisbladen. 

In de brief gaan GS ook in op de achtergronden voor het beschikbaar stellen van geld voor goede lokale en regionale journalistiek. Zo wordt verwezen naar het onderzoek van prof. Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media bij de Universiteit Leiden. De Jong wijst op de verschraling van de lokale en regionale journalistiek terwijl deze juist van groot belang zijn voor de democratie in stad en regio.

GS schrijven in hun brief: “Zoals ook in het coalitieakkoord is verwoord, gaat een goed functionerende democratie hand in hand met een goed functionerende journalistiek. (…) Journalistiek informeert inwoners, controleert het bevoegd gezag en draagt in een samenleving bij aan debat, transparantie en betrokkenheid van inwoners.”

(Download hier de brief van Gedeputeerde Staten)
(Artikel Villamedia)