Mediafonds Delft

Persbericht: Mediafonds Onderzoeksjournalistiek start op 1 januari 2021

Delft krijgt op 1 januari 2021 een mediafonds voor onderzoeksjournalistiek. Dat betekent dat in Delft actieve journalisten en media financiering kunnen aanvragen voor journalistiek onderzoek naar belangrijke actuele Delftse ontwikkelingen. Het fonds wordt beheerd door de Stichting Mediafonds Delft. Voor de beoordeling van aanvragen heeft de stichting een aparte, onafhankelijke commissie in het leven geroepen. Publicaties die met geld van het fonds tot stand komen moeten gratis toegankelijk zijn voor de inwoners van Delft.

Met de oprichting van het fonds krijgt de onafhankelijke lokale journalistiek in de Prinsenstad een flinke kwaliteitsimpuls. Bij de start bevat het fonds een bedrag van 50.000 euro dat afkomstig is van subsidie van de gemeente Delft. De verwachting is dat dit bedrag wordt verdubbeld door de Provincie Zuid-Holland. Dat de lokale en regionale overheid onafhankelijke journalistiek ondersteunen, is niet verwonderlijk, zegt Rob Hundman, voorzitter van de Stichting Mediafonds Delft. “Goede, onafhankelijke journalistiek dient een groot maatschappelijk belang: het versterkt het functioneren van de (lokale) democratie. Onafhankelijke journalistiek fungeert als waakhond bij politieke besluitvorming en zorgt ervoor dat burgers goed geïnformeerd zijn. Bovendien werkt lokale journalistiek sterk verbindend. Maar kwalitatief goede journalistiek kost geld. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de onafhankelijke lokale journalistiek enorm is verschraald, omdat uitgevers van media dat geld niet meer kunnen opbrengen. Dat komt door de daling van advertentie-inkomsten en abonneegelden en door de grote hoeveelheid gratis ‘nieuws en informatie’ op internet. Onlangs heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten een rapport uitgebracht dat gemeenten oproept de lokale journalistiek financieel te ondersteunen.”

De Stichting Mediafonds Delft stelt zich ten doel kwalitatief goede, onafhankelijke lokale journalistiek te bevorderen om zo inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Delft en omstreken beter te informeren over maatschappelijk relevante, lokale onderwerpen. Goed geïnformeerde burgers en organisaties kunnen hierdoor volwaardig deelnemen aan het democratisch proces en hun rol spelen als mede-vormgever van de participatiesamenleving. Dit versterkt de lokale democratie.

Nadere informatie is te vinden op www.mediafondsdelft.nl. Hier is medio december ook het aanvraagformulier te vinden.