Mediafonds Delft

Mediafonds Delft beloont eerste aanvragen onderzoeksjournalistiek

Het Mediafonds Delft heeft in maart van dit jaar de eerste twee aanvragen voor financiering van journalistiek onderzoek toegekend. Ook is bekend geworden dat het fonds in 2021 maximaal ruim € 91.374,00 beschikbaar heeft voor onderzoeksjournalistiek gericht op Delft en omstreken.

De eerste twee door het Mediafonds Delft gefinancierde projecten richten zich op journalistieke onderzoeken naar spanningen op de lokale woningmarkt en naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Delft. De gehonoreerde aanvragen betreffen journalistieke onderzoeken die leiden tot artikelen in lokale huis-aan-huisbladen, zowel in print als digitaal, ondersteund met audiovisuele producties bij de lokale omroep en infographics.

In maart heeft het Mediafonds Delft ook officieel van de Provincie Zuid-Holland te horen gekregen dat de maximale subsidie voor 2021 een bedrag van € 41.374,00 bedraagt. Het fonds had van de gemeente Delft voor 2021 al een toekenning ontvangen van € 50.000,00. De gelden worden beheerd door het bestuur van de Stichting Mediafonds Delft. Journalisten kunnen het hele jaar door aanvragen doen voor de ondersteuning van onderzoeksjournalistieke projecten. Op maximaal zes momenten in het jaar beslist een door het bestuur van het fonds aangestelde beoordelingscommissie over de toekenning van financiën aan indieners. Aanvragen van journalisten worden beoordeeld aan de hand van het Reglement Onderzoeksjournalistiek Mediafonds Delft.