Mediafonds Delft

Delft verdient goede journalistiek

Op donderdag 26 maart 2020 had de Stichting Mediafonds Delft zich aangemeld als inspreker bij de Commissie Algemeen van de gemeenteraad van Delft. Door de maatregelen in verband met het coronavirus, was inspreken niet mogelijk. Wel konden wij onze tekst digitaal inleveren. Deze is gevoegd bij de vergaderstukken. U kunt onze tekst hier lezen.

Geachte dames en heren,

Het bestuur van de Stichting Mediafonds Delft, bestaande uit Rob Hundman, voorzitter, Stef Breukel, secretaris/penningmeester en Nico Jouwe vragen uw aandacht voor het volgende. Het is onze missie om Delft weer te voorzien van professionele, onafhankelijke journalistiek die de politieke besluitvorming op de voet volgt en daar onafhankelijk, kritisch en professioneel verslag van doet. Die verslaglegging richt zich, wat ons betreft, zowel op het politieke nieuws als op achtergronden via onderzoeksjournalistiek.

Wij roepen u op ons daarbij te ondersteunen. Wij hebben ons plan geactualiseerd en  zijn inmiddels een stichting met een bestuur, hebben de ANBI-status en beschikken over een website. En we zitten op Twitter: @MediaFondsDelft

Voor ons plan, dat wij vorig jaar gelanceerd hebben, bestaat breed draagvlak. De media in Delft en hun uitgevers, evenals het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en diverse politieke partijen uit de Delftse gemeenteraad hebben zich positief over dit plan uitgelaten. Ook het VNG-Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek draagt initiatieven zoals het onze een warm hart toe, zo vernamen van professor Jaap de Jonge, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media. Hij is lid van dit expertiseteam. In het land zijn diverse vergelijkbare initiatieven opgestart. Immers, goede journalistiek is een van de peilers van onze democratie, ook op lokaal niveau. En alom wordt geconstateerd dat de lokale journalistiek ernstig is verschraald. Met name waar het gaat om het duurzaam, kritisch volgen van de lokale politiek en de onafhankelijke, continue, afgewogen berichtgeving hierover. 

Het Delfts Mediafonds stelt kort gezegd voor de lokale journalistiek langs twee wegen te versterken: met een persbureau voor het politieke nieuws en een onderzoeksjournalistieke tak voor de achtergronden bij dat nieuws. Onze opzet is dat alle in Delft actieve media gebruik kunnen maken van de journalistieke items die vanuit ons initiatief geproduceerd worden.

Wij denken dat een onafhankelijk professioneel persbureau in de huidige situatie met het coronavirus een zeer nuttige bijdrage zou kunnen leveren als het gaat om selecteren en helder en objectief presenteren van informatie vanuit alle voor de inwoners van Delft relevante lokale en bovenlokale informatiestromen. Te denken valt aan de maatregelen van de GGD, Reinier de Graafziekenhuis, het RIVM, de gemeente en de Rijksoverheid op het gebied van bescherming, preventie en (financiële) ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers. Correcte, onafhankelijke berichtgeving kan een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de invloed van geruchten en fake-nieuws te voorkomen en de daarmee gepaard gaande onrust en verwarring.

Voor de financiering van het persbureau is de gemeente als belangrijke financier in beeld. Voor de onderzoeksjournalistieke tak hebben wij een voorstel ingediend bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

De gemeente heeft in november 2019 het besluit om eventueel te financieren aangehouden en de raad gevraagd een motie hieromtrent eveneens aan te houden totdat de VNG met een rapport en een standpunt zou komen. Dit zou in februari 2020 verschijnen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Het Stimuleringsfonds is inhoudelijk zeer te spreken over ons plan, maar heeft het toch afgewezen, omdat zij vereisen dat de gemeente Delft er allereerst geld in steekt. Het Stimuleringsfonds heeft ons verzocht het plan opnieuw in te dienen in oktober van dit jaar.

Kortom, ons plan heeft veel potentie, dient een belangrijk doel en wordt alom gewaardeerd. Maar, wij bevinden ons in een dubbele wachtkamer waarin het Stimuleringsfonds wacht op de gemeente die weer wacht op de VNG… Bijna een Catch 22 situatie.

Wij hebben vernomen dat het VNG-Expertiseteam Activering Lokale Journalistiek op 25 maart met een rapport met adviezen aan de VNG komt hoe de lokale journalistiek te versterken. Dit is nog geen officieel VNG standpunt.

Om met ons plan kans te maken om in 2021 van start te gaan, verzoeken wij u om verder wachten te voorkomen. Wij vragen de raad de motie weer op te voeren waarin het college verzocht wordt de middelen beschikbaar te stellen om de journalistiek in Delft daadwerkelijk te verbeteren. Dan kunnen wij ons plan opnieuw bij de gemeente en bij het Stimuleringsfonds indienen.

Want Delft verdient goede journalistiek.

Stichting Mediafonds Delft,
Rob Hundman, voorzitter
Stef Breukel, secretaris